S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       
Google+

 Spôsob doručenia: 
Slovenská republika TU
(posielame aj do zahraničia)
Česká republika TU
Europská únia TU
 

Spôsob platby:

hotovosťHotovosť
dobierka

 

Inšpirácia
z cukrárskeho sveta

www.formicky.sk / Inšpirácie zo sveta

www.formicky.sk / Inšpirácia zo sveta

 

www.formicky.sk - pomôcky pre cukrárov

www.formicky.sk

 

www.formicky.sk

 

 

www.formicky.sk / Pomôcky pre cukrárov

 

www.formcky.sk / Pomôcky pre cukrárov

KONTAKTY

HKB Real s.r.o.

tel: 0905/637380, 0910/966017
fax: Odberné miesto, Nezábudková 5, ZRUŠENÉ

TOVAR V AKCII

naša cena 6,50 €
naša cena 28,90 €

 

Torty Adriana Bratislav, Svit, Poprad, Tatry

 

Torty Adriana

Torty Adriana

 

Inšpirácia z cukrárskeho

sveta z domova

Dada Cakes

 

Kurz modelovania Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Elegantna krajka ELM729

Kurz modelovania Bratislava

Jana P./ W117, ES101,BR144

Kurz modelovania Bratislava

 

Airbrush kurz Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Kurz Airbrush Bratislava

Kurz modelovana Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Kurz modelovania Bratislava


OBCHODNÉ PODMIENKY » Poučenie o uplatnení práva

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúci:

 

HKB Real s.r.o., IČO 45391912, so sídlom Bakošova 30, 841 03 Bratislava

 

Spotrebiteľ:

 Fyzická osoba alebo právnická osoba

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na korešpondenčnú adresu HKB Real, s.r.o., nám. M.R.Štefánika 3, 900 31 Stupava, mail : vaseformicky@gmail.com, tel. 0905 637 380. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si viete stiahnuť tu, alebo ho nájdete ako prílohu na konci tohto poučenia.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.vaseformicky.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

Tovar môžete zaslať na korešpondenčnú adresu: HKB Real, s.r.o., nám. M.R. Štefánika 3, 900 31 Stupava, alebo priniesť osobne na odberné miesto spoločnosti na adresu Nezábudková 5, 821 01 Bratislava.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti HKB Real, s.r.o., so sídlom: Bakošova 30, 841 03 Bratislava, IČO: 45391912, korešpondenčná adresa : nám. M.R.Štefánika 3, Stupava 900 31, e-mail : vaseformicky@gmail.com

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* :

................................................................................................................................................

 

Číslo objednávky:....................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

............................................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

.............................................................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

................................................................................................................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

ODI2NTI0YT